Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" (ZGH Bolesław) zdecydowało o przeznaczeniu 99,67 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 6 zł na akcję, podał Stalprodukt.
"Zwyczajne walne zgromadzenie ZGH Bolesław S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 184 695 780,32 zł w ten sposób, że kwota 99 669 600,0 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwota 85 026 180,32 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.
Ustalona kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji spółki serii A, B i C wyniesie 6 zł brutto. Wypłata dywidendy akcjonariuszom zostanie dokonana 22 lipca 2019 r., podano także.
Stalprodukt posiada aktualnie 94,92 w kapitale ZGH "Bolesław".
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)