Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - H88 - spółka zależna R22 - ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 80 tys. akcji R22 po 25 zł sztuka, wynika z komunikatu spółki.
"Upoważnienie do nabywania akcji zostało udzielone zarządowi H88 na okres do dnia 31 grudnia 2020 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym H88, przeznaczonych na nabycie akcji. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 25 zł za jedną akcję" - czytamy w ogłoszeniu.
Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu ogłoszenia to mBank.
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży to 21 czerwca. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na 28 czerwca. Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji ustalono na 3 lipca.
Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.
(ISBnews)