Zmiana ta jest związana z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, przesuwającą zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych na 19 czerwca 2019 r. Wcześniejszy koniec roku szkolnego zbiega się w tym roku z początkiem długiego weekendu w związku ze świętem Bożego Ciała.

W tym okresie przewidywany jest również wzmożony ruch pojazdów, który może powodować wzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GDDKiA przypomina przy okazji, że okresowe ograniczenia ruchu pojazdów oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton obowiązują w wakacyjne weekendy:

- w piątki od 18:00 do 22:00,

- w soboty od 8:00 do 14:00,

- w niedziele od 8:00 do 22:00

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i jest dostępne pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1152/1