Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o przeniesieniu zysku netto za 2018 rok w kwocie 2,57 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
"Po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki dotyczącego podziału spółki za rok 2018, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 2 575 744,38 w całości przelać na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.
Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o. Skonsolidowane przychody wyniosły 60,93 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)