"W związku z wyrażeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego […] zgody […] rada nadzorcza powołała Roberta Kuraszkiewicza na prezesa zarządu Banku Pocztowego XI kadencji" – czytamy w komunikacie.

XI kadencja zarządu Banku Pocztowego rozpocznie się w dniu następnym po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Banku Pocztowego zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r., przypomniano także.

W połowie czerwca rada nadzorcza Banku Pocztowego powołała zarząd na okres kolejnej kadencji z Robertem Kuraszkiewiczem na stanowisku wiceprezesa.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

(ISBnews)