Akcjonariusze Protektora zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.


Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Protektora zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, w kwocie 0,55 mln zł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
"Walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki za rok 2018 w wysokości 545 875,43 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki, pozycja zyski zatrzymane" - czytamy w projekcie uchwały.
Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 104,23 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)