Miasto Stołeczne Warszawa poinformowało na swojej stronie internetowej, że od 29 do 30 czerwca oraz od 6 do 28 lipca zmieni się kursowanie pociągów na odcinku Warszawa Włochy – Pruszków. Część pociągów SKM linii S1 będzie jeździć na trasie skróconej Otwock – Warszawa Zachodnia. Wybrane pociągi dojeżdżające do Pruszkowa kursować będą natomiast z pominięciem stacji Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus-Niedźwiadek, Piastów.

W czasie prac pasażerowie będą mogli korzystać z zastępczych linii autobusowych. We wszystkie dni tygodnia jeździć będą autobusy linii ZS1, natomiast ZW wyjadą na trasę w dni powszednie: ZS1 będzie kursowało na trasie: Dw. Zachodni – Al. Jerozolimskie – al. Wojska Polskiego – T. Kościuszki – H. Sienkiewicza – S. Staszica – Powstańców – Plantowa – al. Wojska Polskiego – Os. Staszica/Pętla. Przystanek graniczny: Łopuszańska.

Natomiast ZW pojada trasą: PKP Pruszków – Al. Jerozolimskie – al. Tysiąclecia – al. Wojska Polskiego – Traugutta (Piastów).

Bilety ZTM wszystkich rodzajów z uwzględnieniem stref biletowych honorowane będą w pociągach KM na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia. W pociągach przyspieszonych Kolei Mazowieckich, które nie zatrzymują się w II strefie biletowej, bilety ZTM ważne są do ostatniej stacji w I strefie.

Bilety KM do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe ważne będą w pociągach SKM linii: S1 na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia; S2, S3 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. Honorowane będą również w autobusach linii zastępczych: ZS1 i ZW na całych trasach oraz linii stałych: 717 na odcinku Dw. Zachodni – Traugutta; 517 na odcinku Centrum – Ursus-Niedźwiadek; 127 na odcinku Centrum – PKP Włochy; N35 i N85 na całych trasach; N01 na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP Włochy oraz w innych liniach, których kursowanie pokrywa się z trasami ww. linii.

Reklama

Roboty kolejowe prowadzone są również na linii otwockiej. Od 1 do 14 lipca zamknięty będzie przejazd przez tory w Miedzeszynie. Autobusy linii 115 będę przejeżdżały przez tory w Falenicy i przy stacji kolejowej Radość.

Zamknięty zostanie również jeden z torów. Pociągi SKM linii S1 oraz KM linii R7 będą jeździły po jednym torze pomiędzy stacjami Warszawa Falenica a Warszawa Wawer. Trasa części pociągów linii S1 zostanie skrócona do stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Gocławek, Warszawa Wawer, Warszawa Falenica lub Warszawa Międzylesie. Pasażerowie będą mogli skorzystać z autobusów zastępczej linii ZS7 kursującej na trasie: Wiatraczna – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna – Patriotów – marsz. J. Piłsudskiego w Józefowie i w Otwocku - Kołłątaja - Staszica – Powstańców Warszawy – Orla.

Ponadto trasa autobusowej komunikacji zastępczej Kolei Mazowieckich z Pilawy zostanie wydłużona do stacji Warszawa Wschodnia. Autobusy będą się zatrzymywały po stronie ulicy Lubelskiej.

Bilety ZTM wszystkich rodzajów będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock oraz w autobusach komunikacji zastępczej uruchamianej przez KM na odcinku Śródborów – Warszawa Wschodnia.

Bilety ZTM wydane na II strefę zachowają ważność w autobusach linii ZS7 na odcinku Wąska – PKP Falenica.

Bilety KM wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji lub sieciowe będą honorowane: w pociągach SKM linii S1 na odcinku Warszawa Zachodnia - Otwock, w autobusach linii: ZS7 na całej trasie; 521 na odcinku Pl. Zawiszy – PKP Falenica; oraz w autobusach i tramwajach kursujących ciągami pokrywającymi się z trasą ww. linii.

Pasażerowie z biletami kartonikowymi ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 07.07. godz. 06.55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Spółka Koleje Mazowieckie poinformowały natomiast, że Od 15 lipca do 23 sierpnia na linii nr 7 Warszawa – Dęblin na odcinku Otwock – Józefów będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy. Prace modernizacyjne planowane przez PKP PLK na ww. odcinku zostały przesunięte na późniejszy termin. W związku z tym ruch pociągów zostanie przywrócony i będzie podobny do rozkładu obowiązującego do 30 czerwca. Na odcinku Otwock – Pilawa za pociągi nadal będą kursować autobusy komunikacji zastępczej.(PAP)

Autor: Wojciech Kamiński