Czyżew-Białystok to ostatni przewidziany do modernizacji odcinek trasy kolejowej z Warszawy do Białegostoku.

Główny powód przesunięcia terminu przetargu to tym razem konieczność zmian w dokumentacji przetargowej związana z tym, że decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków, w czerwcu, do ewidencji zabytków zostały wpisane dwa wiadukty kolejowe w Białymstoku - poinformowała PAP Magdalena Janus z biura prasowego PKP PLK SA.

"Wiadukty planowane były do rozbiórki. Decyzja (konserwatora-PAP) wiąże się z koniecznością zmiany sposobu realizacji prac na stacji. W tej sytuacji konieczna jest modyfikacja dokumentacji przetargowej" - dodała Janus.

Z informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynika, że na początku czerwca wojewódzka konserwator wydała zarządzenie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencji zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków, czyli dwóch wiaduktów kolejowych przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku, które pochodzą z przełomu XIX i XX w.

Magdalena Janus wyjaśniła, że decyzja konserwatora oznacza, że wiaduktów "nie można rozebrać".

Reklama

Przetarg na budowę odcinka Czyżew-Białystok był przesuwany już wcześniej z końca maja na koniec czerwca z powodu głównie dużej liczby pytań od potencjalnie zainteresowanych firm. To drugi przetarg na te prace, pierwszy był unieważniony w grudniu 2018 r. gdyż ceny proponowane przez firmy znacznie przekraczały wartość zamówienia.

Międzynarodowa trasa E75 Rail Baltica jest największą inwestycją kolejową w Podlaskiem.

Jak zapowiadały wcześniej PKP PLK, po modernizacji pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do Warszawy ma trwać półtorej godziny.

Planowane prace na trasie Czyżew-Białystok to przebudowa ośmiu mostów kolejowych, w tym największego na rzece Narew. Jak zapowiadały PKP PLK, ma powstać 19 skrzyżowań dwupoziomowych i 10 przejść podziemnych, nowy przystanek Białystok-Zielone Wzgórza. Planowana jest przebudowa peronów na 12 przystankach i sześciu stacjach, powstanie centrum sterowania ruchem.

Rail Baltica to transeuropejski korytarz transportowy, który łączy kraje nadbałtyckie z Polską i innymi państwami UE. W Polsce Rail Baltica to 341 km od Warszawy przez Białystok, Ełk do granicy z Litwą w Trakiszkach.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka