Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości - spółka w 100% zależna od Budimeksu - ma umowę z PKO Bankiem Polskim na kredyt inwestorski do kwoty 120 mln zł, podała spółka.
"Przedmiotem umowy jest kredyt odnawialny przeznaczony na finansowanie / refinansowanie kosztów projektów deweloperskich realizowanych przez Budimex Nieruchomości" - czytamy w komunikacie.
Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka umowna lub hipoteka umowna łączna do kwoty 150% kwoty kredytu, ustanowiona na nieruchomościach, na których realizowane będą finansowane przez bank projekty oraz inne zabezpieczenia standardowe dla tego rodzaju umów, podano także.
Wartość umowy przekracza próg 109.127 tys. zł netto.
Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)