Akcjonariusze Movie Games zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Movie Games zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2018 r., podano w uchwałach walnego zgromadzenia.

"Walne zgromadzenie spółki postanawia podzielić cały zysk netto z roku obrotowego 2018 w kwocie 528 754,15 zł w ten sposób, że postanawia:

1) kwotę 400 520,61 zł przeznaczyć na pokrycie niepokrytej straty z lat ubiegłych;

2) pozostałą kwotę, tj. 128 233,54 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w podjętej uchwale.

Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)