Henryk Sobierajski został oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa ZE PAKWarszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) delegowała członka rady nadzorczej Henryka Sobierajskiego, na okres do 3 miesięcy, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, z powierzeniem mu obowiązków prezesa, podała spółka. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2019 roku.

"Również w dniu 2 lipca 2019 roku rada nadzorcza spółki powołała w skład zarządu spółki pana Macieja Nietopiela, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu. Uchwała w sprawie powołania wchodzi w życie z chwilą podjęcia" - czytamy w komunikacie.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)