Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zaproponuje akcjonariuszom przeznaczenie 50,2 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. na dywidendę, tj. 1,95 zł na akcję, podała spółka.
"Zarząd LiveChat Software S.A. informuje, że w dniu 8 lipca 2019 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
Zgodnie z nią zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 56 983 913,68 zł:
na zasilenie kapitału zapasowego spółki przeznaczyć kwotę 6 771 413,68 zł;
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 50 212 500 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł" - czytamy w komunikacie.
Przy uwzględnieniu dwóch zaliczek w kwocie 13 905 000 zł każda, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22 402 500 zł, to jest w kwocie 0,87 zł na jedną akcję, podano również.
Dywidendą objętych będzie 25 750 000 akcji spółki.
Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 14.08.2019 roku, planowany dzień wypłaty dywidendy: 21.08.2019 roku., wskazano także.
W osobnym komunikacie Livechat Software poinformował, że zwołuje na 7 sierpnia 2019 roku zwyczajne walne zgromadzenie spółki.
Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.
(ISBnews)