"Minister Czaputowicz wręczył w imieniu prezydenta nominacje nowym ambasadorom Polski: Rafał Poborski będzie reprezentował Polskę w Azerbejdżanie, a Tomasz Szatkowski obejmie stanowisko Stałego Przedstawiciela RP przy NATO w Brukseli" - poinformował resort na Twitterze.

Szatkowski zastąpi na stanowisku ambasadora przy siedzibie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli b. wiceszefa MSZ Marka Ziółkowskiego, który zakończył swoją misję z końcem marca br., po niespełna dwóch latach od jej rozpoczęcia. Szefowie placówek przy NATO zwykle sprawują swoje funkcje cztery lata. W przypadku Ziółkowskiego były to 22 miesiące. Decyzję o jego odwołaniu z Brukseli podjęło MSZ; przyczyn nie podano.

Organizacja ds. zakazu Broni Chemicznej (OPCW, ang. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), przy której Stałym Przedstawiciele Polski będzie Szatkowski, to organ wykonawczy Konwencji o zakazie broni chemicznej, która weszła w życie w 29 kwietnia 1997 r. Organizacja odpowiada za wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących eliminowanie światowych zapasów broni chemicznej.

Reklama

W połowie maja sejmowa komisja spraw zagranicznych udzieliła rekomendacji kandydaturze wiceszefa MON Tomasza Szatkowskiego na stałego przedstawiciela RP przy NATO i przy Organizacji ds. zakazu Broni Chemicznej w Hadze.

Komisja zajmowała się kandydaturą Szatkowskiego ponownie, na wniosek PiS. W lutym komisja negatywnie zaopiniowała jego kandydaturę - z powodu zbyt małej liczby posłów PiS obecnych na posiedzeniu komisji.

W swojej prezentacji, którą przedstawiał w lutym przed komisją, Szatkowski wśród priorytetów swojej misji na placówce w Brukseli wymienił zwiększenie wpływu Polski na politykę NATO i umocnienie jej postrzegania jako wiarygodnego sojusznika, utrzymanie kwestii rozszerzenia na agendzie politycznej Sojuszu, a także utrzymanie zaangażowania politycznego i wojskowego państw pozaeuropejskich - USA i Kanady - w bezpieczeństwo europejskie. Jako zagrożenia wskazał m.in. na agresywną politykę Rosji oraz negatywne tendencje dot. stanu relacji transatlantyckich.

Szatkowski (ur. w 1978 r.) jest absolwentem prawa, podyplomowych studiów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (Uniwersytet Warszawski) i studiów wojennych (King’s College London). Ukończył też podyplomowy kurs polityki wywiadowczej (King's College London), kurs doskonalenia oficerów sztabowych (Szkoła Podyplomowa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Monterey), a także kurs programowania polityki obronnej i zarządzania strategicznego (brytyjska Akademia Obrony − Shrivenham) - można przeczytać w jego biogramie na stronie internetowej MON.

Z biogramu wynika, że Szatkowski jest laureatem stypendium brytyjskiego Ministerstwa Obrony (2004), Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych (2007) oraz Asmus Policy Entrepreneurs Fellow of the German Marshall Fund of the United States (2013).

Przed objęciem urzędu wiceministra w resorcie obrony Szatkowski kierował m.in. Narodowym Centrum Studiów Strategicznych. We wcześniejszych latach był specjalistą ds. prac programowych w klubie parlamentarnym PiS (w latach 2003-2005), doradcą ministra-koordynatora służb specjalnych (2005-2007) oraz wiceprezesem spółki Bumar (2006-2008). Zasiadał też w radzie nadzorczej TVP (2009-2012). W tych samych latach pracował jako doradca komisji - m.in. prawnej i spraw zagranicznych - Parlamentu Europejskiego.

Rafał Poborski, który we wtorek odebrał nominację na funkcję ambasadora w Azerbejdżanie, urodził się 6 lutego 1976 r. w Warszawie. Jest absolwentem studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim.

Poborski w latach 2000-2003 pełnił funkcje specjalisty w Ośrodku Studiów Wschodnich; w latach 2003-2005 był aplikantem dyplomatyczno-konsularnym. W latach 2005-2006 pracował w MSZ w Departamencie Europy jako attaché, a w latach 2006-2016 w Departamencie Polityki Wschodniej. W październiku 2016 r. został powołany na członka Grupy Zadaniowej ds. dyplomatycznego wsparcia organizacji międzynarodowej wystawy EXPO 2012 r.