Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - HM Inwest złożył wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie 2 336 312 akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Wnioskowany dzień debiutu akcji spółki na rynku regulowanym GPW to 18 lipca 2019 r.,
"Zarząd spółki HM Inwest S.A.informuje o przedłożeniu w dniu 09.07.2019 r. przez spółkę kompletu wymaganych dokumentów do wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie 2 336 312 akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie oraz wniosku o wykluczenie akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect" - czytamy w komunikacie.
Wnioskowany dzień debiutu akcji spółki na rynku regulowanym GPW to 18 lipca 2019 r., zaś wykluczenie z ASO NewConnect nastąpiłoby z upływem dnia poprzedzającego debiut akcji spółki na rynku regulowanym GPW, podano także.
HM Inwest to ogólnopolska firma deweloperska, realizująca inwestycje z segmentu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.
(ISBnews)