Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze LiveChat Software zdecydują 7 sierpnia o przeznaczeniu 50,2 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. na dywidendę, tj. 1,95 zł na akcję, podała spółka. Po wypłacie dywidend zaliczkowych, do akcjonariuszy trafi jeszcze 0,87 zł na akcję.
"Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku w kwocie 56 983 913,68 zł przeznacza się na:
1) na zasilenie kapitału zapasowego spółki o kwotę 6 771 413,68 zł
2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwoty 50 212 500 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł;
3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13 905 000 zł, wypłaconej przez spółkę na podstawie uchwały zarządu nr 01/12/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku oraz zaliczki w kwocie 13 905 000 zł, wypłaconej na podstawie uchwały zarządu Nr 01/07/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22 402 500 zł, to jest w kwocie 0,87 zł na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały.
Proponowany dzień dywidendy to 14 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty - 21 sierpnia 2019 roku.
Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.
(ISBnews)