"Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności zabezpiecza interesy najemcy. Np. jego roszczenie o przeniesienie prawa własności mieszkania jest ujawniane w księdze wieczystej. Wpisywana jest też do niej hipoteka, która w razie rozwiązania umowy gwarantuje najemcy odzyskanie wpłaconych pieniędzy" - poinformowano.

Jak podało PFR Nieruchomości, w przypadku umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności "miesięczna opłata – zawierająca czynsz oraz zaliczkę na poczet ceny sprzedaży - wyniesie 18,75 zł za m kw". "W praktyce opłata ta będzie niższa. Już ponad 130 rodzin w Białej Podlaskiej otrzymuje dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start" - przypomniano.

Biuro Komunikacji i Marketingu PFR Nieruchomości przypomniało, że "spokojni mogą być też spadkobiercy najemcy, np. jego dzieci". "Spadkobierca nie straci mieszkania, ani możliwości jego dalszego wykupu, jeśli jeszcze za życia najemcy przystąpi do umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. W przeciwnym razie spadkobierca dziedziczy jedynie kapitał zgromadzony na rzecz wykupu lokalu" - podkreślono.

"Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności może być korzystniejsza od kredytu hipotecznego" - przypomniano w informacji. "Przy zaciąganiu kredytu konieczny jest wkład własny, a przede wszystkim posiadanie zdolności kredytowej. W przypadku programu Mieszkanie plus określana jest tzw. zdolność czynszowa, czyli zdolność najemcy do terminowego uiszczania czynszu. Pod uwagę jest brane m.in. świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus" - podkreślono.

Reklama

Jak przypomniało PFR Nieruchomości, "najemcy Mieszkania plus w Białej Podlaskiej od kwietnia 2019 r. płacą niższy czynsz, dzięki dopłatom w ramach programu Mieszkanie na Start". "Takie dofinansowanie otrzymuje już ponad 130 rodzin".

Czynsz, który płacą najemcy zmniejszył się od 100 do 290 zł. Ponad 60 proc. z nich dostaje dopłatę w wysokości 200-250 zł miesięcznie. O ile sytuacja życiowa tych rodzin się nie zmieni, dopłaty będą im przysługiwały przez 15 lat, czyli do 2034 roku" - podano.

W ramach programu Mieszkanie plus powstało 867 mieszkań – w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Kępnie, Gdyni oraz Wałbrzychu. W tych lokalach mieszka ok. 1,5 tys. najemców. Trwa budowa ponad 650 mieszkań w Katowicach, Jarocinie i Kępicach. Kolejnych 16 tys. Mieszkań plus jest w trakcie projektowania, a potencjał gruntów przeznaczonych pod realizację programu wynosi obecnie 113 tys. lokali. (PAP)

autor: Mariusz Polit