Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Po sześciu miesiącach 2019 roku nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 1,7 mln zł, w porównaniu do 1,87 mld zł w I półroczu 2018 roku, podała spółka.
Zrealizowany w I półroczu capex stanowi 34% nakładów zaplanowanych przez PKN Orlen na cały 2019 rok, na poziomie 5 mld zł. Rok wcześniej było to 39% (1,87 mld zł z planowanych 4,8 mld zł).
Wśród zrealizowanych inwestycji 1 mld zł przeznaczony został na segment downstream, w tym ok. 700 mln zł na rafinerię, ok. 200 mln zł na petrochemię i ok. 100 mln zł na energetykę, ponadto ok. 300 mln zł na segment detaliczny i niespełna 300 mln zł na segment wydobywczy, w tym 209 mln zł w Kanadzie i 57 mln zł w Polsce, wynika z danych z prezentacji wyników koncernu po II kwartale.
W I półroczu 2019 46% wszystkich nakładów koncernu poniesione zostało w Polsce, 30% w Czechach, 14% w Kanadzie, 6% na Litwie i 4% w Niemczech, czytamy również w prezentacji.
Wśród najważniejszych projektów rozwojowych, realizowanych w II kwartale 2019 r. PKN Orlen wymienia budowę instalacji polietylenu w Czechach, instalacji Metatezy w Płocku (zakończona w II kwartale), instalacji PPF Splitter na Litwie (zakończona w II kwartale) oraz projekty w ramach Strategii Kawernowej w Polsce.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)