Akcjonariusz PCM zdecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdzie


Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusz Prime Car Management (PCM) zdecydował o zniesieniu dematerializacji wszystkich 11 908 840 akcji spółki, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd spółki do:
(1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) [...] wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu; oraz
(2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW" - czytamy w uchwale.
Wcześniej PCM został przejęty przez PKO Leasing, który na NWZ posiadał 100% głosów.
Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).
(ISBnews)