Sposób, w jaki dochód i bogactwo są dystrybuowane w społeczeństwie, określa zakres, w jakim jednostki mają równy dostęp do towarów i usług wytwarzanych w gospodarce narodowej. Ważną miarą nierówności w społeczeństwie jest stosunek całkowitego dochodu uzyskanego przez 20 proc. najbogatszej ludności do dochodu otrzymywanego przez 20 proc. najbiedniejszej ludności, znany jako wskaźnik udziału w kwintylach dochodów, który jest jest podstawowym miernikiem podziału dochodu. Co to oznacza? Jeżeli na przykład współczynnik S80/S20 - jak inaczej nazywany jest wspomniany wskaźnik - wynosi 6, oznacza to, że ludzie na szczycie skali dochodów zarabiają średnio sześć razy więcej niż osoby z najniższymi zarobkami.

Eurostat podał, że w całej Unii Europejskiej w 2017 r. wskaźnik udziału w kwintylach dochodów był na poziomie 5,1.

>>> Czytaj też: Nieprawidłowości w NBP: Premie, niegospodarność i wynagrodzenia dyrektorów

Wśród państw członkowskich najniższe nierówności dochodów liczone w oparciu o ten wskaźnik zanotowano w Czechach i Słowenii. W tych dwóch państwach w 2017 r. średnie dochody w grupie najlepiej zarabiających były 3,4 razy wyższe niż średnio zarabiali pracownicy najniżej opłacani. Za nimi znalazły się trzy inne państwa członkowskie o wskaźnikach poniżej 4: Finlandia (3,5), Słowacja (3,5) i Belgia (3,8).

Reklama

Natomiast największe nierówności w dochodach były w Bułgarii (8,2) i na Litwie (7,3). Kolejne państwa ze współczynnikiem S80/S20 powyżej 6 to: Hiszpania (6,6), Rumunia (6,5), Łotwa (6,3) i Grecja (6,1).

W Polsce nierówności dochodowe są na poziomie porównywalnym z Cyprem, Irlandią oraz bogatą Szwajcarią, która formalnie nie należy do UE. W 2017 roku w tych czterech państwach współczynnik S80/S20 wynosił ok. 4,6, co plasowało te kraje w połowie stawki, nieco poniżej średniej dla całej Wspólnoty.

Najszybciej nierówności w dochodach zmniejszają się w Grecji i Hiszpanii. W tych dwóch państwach w 2018 roku współczynniki S80/S20 były niższe niż rok wcześniej o 0,6 i wynosiły odpowiednio 5,5 i 6,03. Kolejne (ze spadkiem o 0,5) były Portugalia (5,22) i Bułgaria (7,66). Na piątym miejscu znalazła się Polska. Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku współczynnik S80/S20 dla Polski był niższy o 0,4 i wynosił 4,25.

Największy wzrost nierówności w dochodach (o 0,7) zanotowano w Rumunii.

Wśród 19 państw, dla których Eurostat podał już dane za 2018 rok, nierówności w dochodach zmniejszyły się w dziewięciu, a zwiększyły w sześciu. Natomiast w 2018 r. w Belgii, Holandii, Słowenii i Chorwacji poziom relacji dochodów najbogatszych i najbiedniejszych był taki sam, jak rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Podniesienie płacy minimalnej wcale nie musi zwiększać bezrobocia [OPINIA]