Zgodę na wykorzystanie takich urządzeń musi w ciągu dwóch miesięcy wyrazić premier. Może on jednak nie zaaprobowac wniosku, jeżeli "uważa, że istnieje poważne zagrożenie dla interesów obrony i bezpieczeństwa państwa".

Ustawa pozwala stworzyć "stabilne ramy prawne", które nie będą jednak opóźniać wdrożenia sieci 5G. "Jest wynikiem konsensusu politycznego i jej wytyczne powinny szybko wejść w życie" - powiedziała deputowana opozycyjnej partii Republikanie Catherine Procaccia.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska poinformowała, że do 1 października przedstawi ocenę tego, jakie ryzyko niesie ze sobą wprowadzenie w Unii Europejskiej sieci 5G, a obecnie zbiera dane na ten temat w państwach unijnych.

Krajowe oceny ryzyka obejmują przegląd głównych zagrożeń dla sieci 5G, stopnia wrażliwości komponentów i funkcji sieciowych 5G oraz różnego rodzaju słabych punktów, w tym luk technicznych w technologii.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio- a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu z obecnymi sieciami 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój tzw. internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Komisja Europejska chce, by kraje członkowskie posiadały szerokie pokrycie siecią technologii 5G do 2025 roku. Według wskazań Komisji do 2020 roku sieć 5G ma być dostępna na zasadach komercyjnych w przypadku co najmniej jednego dużego miasta w każdym kraju członkowskim. (PAP)