Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy chce uzgodnić zasady finansowania spółki w perspektywie krótko- i długoterminowej nie później niż we wrześniu 2019 r., podała spółka.
"[Zarząd spółki] w oparciu o przeprowadzone analizy obecnej sytuacji finansowej spółki oraz uwarunkowań rynkowych w tym zidentyfikowanego potencjału wsparcia finansowego ze strony podmiotów, które aktualnie są zaangażowane w finansowanie działalności spółki, jak też podmiotów spoza tego grona, w dniu 26 lipca 2019 roku podjął decyzję o kontynuacji analiz w zakresie wybranych opcji finansowania działalności spółki obejmujących w szczególności: i] przeprowadzenie w wykonaniu postanowień uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia z 13 czerwca 2019 roku, emisji akcji do obecnych inwestorów finansowych, ii] rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora branżowego i przeprowadzenie emisji akcji skierowanej do takiego podmiotu umożliwiającego uzyskanie przez ten podmiot statusu największego akcjonariusza spółki, iii] pozyskanie finansowania dłużnego (pomostowego oraz średnioterminowego) zabezpieczonego na aktywach spółki, iv] podjęcie działań w obszarze uzyskania wolnych limitów gwarancyjnych na satysfakcjonującym poziomie" - czytamy w komunikacie.
Realizacja poszczególnych scenariuszy obejmująca harmonogram działań oraz parametry potencjalnych transakcji pozostaje na dzień sporządzenia niniejszego raportu na etapie szczegółowych analiz. Niezależnie od powyższego w perspektywie najbliższych tygodni intencją Elektrobudowy jest prowadzenie konsultacji z akcjonariuszami, bankami, ubezpieczycielami, potencjalnymi inwestorami branżowymi oraz innymi podmiotami w celu uzgodnienia docelowej struktury finansowania, podano również.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)