Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,2 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w II kw. br. o 1,1 proc. w strefie euro oraz o 1,3 proc. w całej UE.

W pierwszym kwartale 2019 r. PKB wzrósł o 0,4 proc. w strefie euro i o 0,5 proc. w całej UE.

>>> Czytaj też: Eurostat podał dane o bezrobociu. W Polsce wyniosło 3,8 proc., w strefie euro 7,5 proc.