Sąd nakazał zapłatę na rzecz Awbudu 15,45 mln zł przez Medico-Investment


Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Awbud w efekcie złożonego pozwu przeciwko Medico-Investment uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydany przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, zgodnie z którym pozwany podmiot został zobowiązany do zapłaty ponad 15,45 mln zł na rzecz Awbud, podała spółka. Kwota dotyczy rozliczenia należności wynikających z kontraktu zawartego w 2015 roku na kwotę ponad 58 mln zł, zgodnie z którym Awbud zrealizował w formule generalnego wykonawstwa budynek Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej - Vratislavia Medica.
"Zdecydowaliśmy się wystąpić na drogę sądową, ponieważ wyczerpaliśmy w naszym uznaniu wszelkie środki polubowne. Jesteśmy zmuszeni w ten sposób egzekwować należności za wykonanie umowy, nie tylko ze względu na dobro naszej spółki, ale także części podwykonawców biorących udział w pracach końcowych, którzy także nie otrzymali wynagrodzenia z powodu braku płatności ze strony inwestora, jakim jest spółka Medico-Investment" - powiedziała prezes Aneta Binkiewicz, cytowana w komunikacie.
Wybudowany przez Awbud budynek szpitala Vratislavia Medica uzyskał pozwolenie na użytkowanie 10 sierpnia 2017 roku, a od 7 listopada 2017 r. świadczone są w nim usługi na rzecz pacjentów. Generalny wykonawca nie otrzymał jednak całości wynagrodzenia za realizację zadania budowlanego określonego w umowie. Inwestor, spółka Medico-Investment, mimo stałego korzystania z obiektu i prowadzenia na jego terenie działalności gospodarczej, od blisko dwóch lat nie wyraża zgody na odbiór umowy, obciążając ponadto spółkę Awbud połową kosztów eksploatacji obiektu. W wyniku powyższych okoliczności Awbud wystąpił do firmy Medico-Investment o ustanowienie gwarancji zapłaty z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy, przypomniano w materiale.
W maju br. Awbud odstąpił od umowy z winy inwestora z powodu braku ustanowienia przez Medico-Investment ważnej i prawnie skutecznej gwarancji zapłaty. W konsekwencji tego inwestor został obciążony karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy, czyli ponad 5,8 mln zł. Oprócz tego spółka jest winna Awbud ponad 9,6 mln zł z tytułu: wynagrodzenia końcowego za roboty budowlane, wynagrodzenia za prace nie rozliczone z podwykonawcami, zatrzymanej kaucji gwarancyjnej oraz zatrzymanej gwarancji wykonania. Medico-Investment została obciążona również kosztami sądowymi, czytamy dalej.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2018 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 220 mln zł.
(ISBnews)