Kraje, z którymi Polacy wymieniają najwięcej przelewów w euro, to Niemcy, Holandia i Francja.

Euro Elixir to system rozliczeniowy, który umożliwia wykonywanie przelewów w euro. Przetwarza transakcje zarówno przesyłane pomiędzy bankami w Polsce, jak i wymieniane z zagranicą. Jest dostępny dla osób indywidualnych i przedsiębiorców. Euro Elixir gwarantuje możliwość realizacji płatności do i z każdego kraju Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz krajów pozawspólnotowych należących do SEPA, takich jak Szwajcaria czy Monako.

KIR informuje, że liczba rozliczeń dokonywanych w unijnej walucie przez klientów banków w Polsce sukcesywnie rośnie. W ciągu pięciu miesięcy 2019 r. system rozliczył 3,4 mln przelewów wysyłanych i 10,3 mln przelewów otrzymywanych. Jeśli tempo wzrostu liczby przelewów się utrzyma, można założyć, że bieżący rok zakończy się lepszymi wynikami niż rekordowy dotychczas rok 2018, kiedy rozliczono 6,8 mln przelewów wysyłanych i 22 mln przelewów otrzymywanych.

"Przyczyn rosnącej transakcyjności w euro należy upatrywać w zachodzących procesach makroekonomicznych. Polscy przedsiębiorcy prowadzą intensywną działalność handlową z krajami Unii Europejskiej, co ma bezpośredni wpływ na dynamikę liczby transakcji przetwarzanych w Euro Elixir" – komentuje cytowany w komunikacie Tomasz Jończyk, dyrektor w KIR, odpowiedzialny za rozwój systemu Euro Elixir.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski