"W dwóch kluczowych sektorach gospodarki - w przemyśle i budownictwie nastąpiło spowolnienie [wzrostu] realnej wartości dodanej brutto. Obniżenie wzrostu w produkcji przemysłowej notujemy we wszystkich segmentach. Oceniamy, że w budownictwie wartość dodana brutto ukształtuje się poniżej wartości PKB w II kw. W handlu wzrost wartości dodanej brutto będzie wyższy od realnej dynamiki PKB w II kw. Można oczekiwać, że wpływ eksportu netto na wzrost PKB w II kw. będzie zbliżony do neutralnego" - powiedziała Perzyna podczas spotkania z dziennikarzami.

GUS podał dziś, że Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 4,4 proc. r/r w II kw. 2019 r. wobec 4,7 proc. wzrostu r/r w poprzednim kwartale.

W II kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1 proc.

Konsensus rynkowy na II kw. wynosił 4,5 proc. wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

GUS opublikował dziś szybki szacunek PKB za II kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 30 sierpnia br.

Reklama

Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 1,6 proc. m/m w czerwcu 2018 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja spadła o 1,5 proc. w tym ujęciu.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa spadła o 2,6 proc. w strefie euro i o 1,9 proc. w całej UE. Konsensus wynosił 1,2 proc. spadku dla strefy euro.

Z kolei w Polsce wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w wzrosła o 1,9 proc. r/r w czerwcu 2019 r. (po wzroście o 5,1 proc. r/r w poprzednim miesiącu), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym, w Polsce produkcja spadła o 2,1 proc. w kwietniu.

>>> Czytaj też: Złoto w Polsce jeszcze nigdy nie było tak drogie. To dobra wiadomość dla NBP i budżetu