GUS: Wskaźnik koniunktury w przemyśle wzrósł m: m do +4,3 pkt w VIIIWarszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w sierpniu br. na poziomie plus 4,3 pkt wobec plus 4,1 pkt miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,3 (przed miesiącem plus 4,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 10,9% (przed miesiącem odpowiednio 15,0% i 10,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.

Przewidywania dotyczące portfela zamówień jest oceniany pozytywnie i lepiej niż przed miesiącem, ale opinie dotyczące zagranicznego portfela zamówień są bardziej niekorzystne od notowanych w lipcu, podano także.

"Utrzymują się negatywne diagnozy produkcji oraz sytuacji finansowej. Prognozy portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są nieco bardziej korzystne od formułowanych przed miesiącem, a dotyczące produkcji - zbliżone do pozytywnych z lipca br. Przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może nie zmienić się. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną w skali zbliżonej do sygnalizowanej przed miesiącem. Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający. Planowane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia" - czytamy dalej.

Przedsiębiorcy zapowiadają dalszy wzrost cen wyrobów przemysłowych, podał GUS.

(ISBnews)