"Orange Polska sprzedaje kompleks nieruchomości Nowogrodzka/Barbary za około 350 mln zł. Transakcja ta generuje znaczącą wartość dla Orange Polska i jest kolejnym potwierdzeniem sukcesu strategii spółki zakładającej powrót na ścieżkę wzrostu ogłoszonej w 2017 r. Spółka realokuje kapitał z nieruchomości do głównych obszarów swojego biznesu telekomunikacyjnego" - czytamy w komunikacie.

W celu zapewnienia sobie odpowiedniego czasu na przeniesienie infrastruktury sieciowej znajdującej się w kompleksie, Orange Polska będzie wynajmował jego część do 2026 r. Nakłady inwestycyjne na przeniesienie infrastruktury będą ponoszone stopniowo do 2026 r., podano także.

Wpływy z transakcji sprzedaży zasilą środki pieniężne spółki w III kw. 2019 r. Spółka w możliwie najkrótszym czasie poinformuje o spodziewanym wpływie transakcji na sprawozdania finansowe. Wpływ ten będzie uwzględniał odpowiednie ujęcie najmu zwrotnego zgodnie ze standardem MSSF 16, dodano.

"W 2018 r. i dotychczas w 2019 r. spółka zbyła nieruchomości za łączną kwotę ponad 650 mln zł. Szacowana wartość rynkowa portfela nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży w przyszłości przekracza 1 mld zł" - przypomniano w materiale.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

>>> Czytaj też: Drogie mieszkania skutkują małą liczbą dzieci?