Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2019 r. wzrósł o 4,5 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 4,7 proc. rdr w pierwszym kwartale - wynika z piątkowego komunikatu GUS (w połowie sierpnia GUS informował w szybkim szacunku o wzroście o 4,4 proc.) Zgodnie z piątkowym szacunkiem flash, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 r. wzrosły o 2,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się.

Piękoś zwrócił uwagę, że głównym kanałem spowolnienia pozostaje eksport w związku z coraz głębszym spowolnieniem w eurolandzie, natomiast popyt wewnętrzny pozostaje silny, zarówno w przypadku konsumpcji jak i inwestycji.

"Konsumpcja prywatna powinna pozostać względnie silna w średnim okresie dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wsparciu ze strony ekspansji fiskalnej. Z kolei dynamika inwestycji powinna się stopniowo obniżać, biorąc pod uwagę obecną fazę cyklu koniunkturalnego" - dodał. Ekonomista wskazał, że bank podtrzymuje całoroczną prognozę tempa wzrostu gospodarczego w 2019 r. na poziomie 4,5 proc.

Kamil Łuczkowski komentując z kolei dane dotyczące inflacji zwrócił uwagę, że mimo nieznacznego jej spadku w sierpniu (w lipcu inflacja wyniosła 2,9 proc. rdr), ceny żywności i napojów bezalkoholowych rosły w jeszcze szybszym tempie - w najwyższym od 8 lat.

"Ograniczały je nieznacznie spadające w ujęciu rocznym ceny paliw oraz inflacja bazowa. Pod koniec 2019 r. inflacja może wzrosnąć powyżej 3 proc. rok do roku, a materializacja ryzyk związanych z cenami energii może popchnąć inflację na poziomy bliskie 4 proc. na początku 2020 r., kiedy to osiągnie roczne maksimum" - wskazał.

Łuczkowski dodał, że pomimo pojawiających się ze strony jastrzębiego skrzydła RPP głosów o potrzebie podwyżek stóp ze względu na podwyższoną inflację (na lipcowym posiedzeniu RPP został złożony wniosek o podwyżkę stóp o 25 pb), w Radzie dominuje ugruntowany konsensus o potrzebie stabilizacji stóp NBP.

"Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do końca przyszłego roku stopy procentowe pozostaną bez zmian" - podsumował ekspert.

>>> Czytaj też: Morawiecki: Projekt obniżki PIT ma przyspieszyć budowę klasy średniej w Polsce