Volantis Bidco ogłosił przymusowy wykup 7,8% akcji Pfleiderer Group


Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Volantis Bidco ogłosił przymusowy wykup 5 048 615 akcji Pfleiderer Group, stanowiących ok. 7,8% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, po 26,6 zł za akcję, podał żądający sprzedaży.
"Przedmiotem przymusowego wykupu jest 5 048 615 akcji, stanowiących w zaokrągleniu ok. 7,8% kapitału zakładowego spółki i uprawiających do wykonywania 5 048 615 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących w zaokrągleniu ok. 7,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.
Przymusowy wykup rozpocznie się 16 września 2019 r. Dzień wykupu został ustalony na 19 września 2019 r., podano także.
W wyniku rozliczenia wezwania na akcje Pfleiderer Group ogłoszonego 11 lipca 2019 r. Volantis Bidco zwiększył swój bezpośredni udział w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki do w zaokrągleniu ok. 52,92%, a tym samym uzyskał status podmiotu dominującego, w wyniku czego pośrednio nabył 12 940 201 akcji Pfleiderer Group reprezentujących ok. 20% kapitału zakładowego, posiadanych przez spółkę jako akcje własne. W rezultacie, żądający sprzedaży posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, ok. 72,92% kapitału zakładowego spółki.
Pod koniec sierpnia Volantis Bidco i Atlantik zawarły porozumienie akcjonariuszy, w wyniku którego posiadają łącznie 59 652 392 akcji Pfleiderer Group, stanowiących 92,2% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, w tym akcje własne.
Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.
(ISBnews)