GPW zawiesiła obrót akcjami Pfleiderer Group w związku z przymusowym wykupem


Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Pfleiderer Group z dniem 16 września, w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji tej spółki, podała giełda.
"W związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki Pfleiderer Group, zarząd Giełdy [...] zawiesza obrót akcjami tej spółki [...] - od dnia 16 września 2019 r." - czytamy w uchwale zarządu GPW.
Volantis Bidco ogłosił dzisiaj przymusowy wykup 5 048 615 akcji Pfleiderer Group, stanowiących ok. 7,8% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, po 26,6 zł za akcję.
Pod koniec sierpnia Volantis Bidco i Atlantik zawarły porozumienie akcjonariuszy, w wyniku którego posiadają łącznie 59 652 392 akcji Pfleiderer Group, stanowiących 92,2% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, w tym akcje własne.
Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.
(ISBnews)