Auto Partner miał 13,45 mln zł zysku netto, 19,2 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.


Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Auto Partner odnotował 13,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 16,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 19,2 mln zł wobec 21,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 392,89 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 303,42 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 28,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 719,57 mln zł w porównaniu z 557,35 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszym półroczu 2019 r. nie odnotowano pojedynczych zdarzeń mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe. Działalność Spółki rozwijała się stabilnie. W pierwszym kwartale 2019 r. zwiększono powierzchnię magazynowo - biurową w obecnym centrum logistyczno-magazynowym w Bieruniu o dodatkowe 11.090 m2 powierzchni magazynowej oraz 500 m2 pomieszczeń biurowych, co miało wpływ na wysokość kosztów operacyjnych. Ponadto systematycznie zwiększana jest liczba filii. Dzięki tym działaniom, grupa może pochwalić się dynamicznym rozwojem i wzrostem przychodów ze sprzedaży zarówno w kraju jak i zagranicą" - czytamy w raporcie.
Przychody ze sprzedaży grupy w pierwszej połowie 2019r. wyniosły 719 574 tys. zł i były wyższe o 29,1% r/r. Wzrost spowodowany był głównie wzrostem sprzedaży zagranicznej (+57%) choć w kraju dynamika sprzedaży była również dwucyfrowa (+18%). Wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie był przede wszystkim następstwem zwiększania skali działalności grupy w szczególności przez: (i) rozwój sieci dystrybucji zarówno pod względem liczby otwieranych nowych filii, jak i lepszym pokryciem geograficznym polskiego rynku, (ii) rozszerzaniem asortymentu, (iii) lepszym dopasowaniem asortymentu do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, (iv) systematyczną optymalizację i poprawę obsługi klientów oraz (v) ogólnego wzrostu rynku, wymieniono także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 28,84 mln zł wobec 30,01 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.
(ISBnews)