"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2019 r. oddano do użytkowania 127,8 tys. mieszkań, tj. o 10,4 proc. więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 79,5 tys. mieszkań (14,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), natomiast inwestorzy indywidualni – 44,3 tys. mieszkań, tj. o 2,0 proc. więcej niż w 2018 r." - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z komunikatem, w ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 96,8 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania. Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1337 wobec 1425); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 2716 mieszkań, tj. o 84,3 proc. więcej.

"Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie I-VIII 2019 r. wyniosła 11,5 mln m kw., czyli o 7,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W porównaniu do okresu styczeń-sierpień 2018 r. przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania zmniejszyła się o 2,1 m kw. - do poziomu 89,9 m kw." - czytamy w komunikacie GUS.

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2019 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 176,4 tys. mieszkań, tj. o 1,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (106,7 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (66,7 tys.) - odpowiednio o 0,3 proc. i 4,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

"W okresie styczeń-sierpień 2019 r. rozpoczęto budowę 156,9 tys. mieszkań, tj. o 1,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Deweloperzy rozpoczęli budowę 89,7 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 64,0 tys., czyli łącznie 98,0 proc. ogólnej liczby mieszkań. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 0,7 proc. i 3,8 proc. w odniesieniu do 2018 r. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1292 mieszkań wobec 1709) oraz w pozostałych formach budownictwa (1874 wobec 2060)." - podał GUS.

Urząd oszacował, że na koniec sierpnia 2019 r. w budowie było 824,7 tys. mieszkań, tj. o 3,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

"Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-sierpień 2019 r., odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 31,2 tys. i 28,2 tys.) oraz dolnośląskim (odpowiednio 19,5 tys. i 17,2 tys.). Największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzowało się województwo mazowieckie (26,8 tys. mieszkań) i małopolskie (14,1 tys.)" - podsumował GUS. (PAP)

Autor: Marcin Musiał