Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 36,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 184,03 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 251,8 mln zł wobec 230,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 58,17 mln zł wobec 163,33 mln zł straty rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 25,75 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 25,23 mld zł na koniec 2018 r..

W I-II kw. 2019 r. bank miał 13,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 159,51 mln zł straty rok wcześniej.

"Wypracowany wynik to efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank Polska. Od początku roku spółki zagraniczne wypracowały dla grupy 69,7 mln zł zysku netto i wypłaciły na rzecz holdingu 51 mln zł dywidendy. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy zobowiązania finansowe holdingu zmniejszyły się o ponad 59 mln zł do 240,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Carcade (Rosja) wypracował zysk netto na poziomie 10,7 mln zł, co jest wynikiem o ponad 25% lepszym w ujęciu rocznym.

"Spółka stale odnotowuje wzrost sprzedaży leasingowej, która od początku roku zwiększyła się o 23,9% r/r. W tym samym okresie Carcade odnotowała wzrost zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego w RUB, odpowiednio o 16,0% i 8,7% r/r. Na koniec czerwca suma bilansowa spółki wynosiła 20 mld RUB (+6,6% r/r). O dobrej sytuacji Carcade świadczy również rating Fitch na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Spółka wypłaciła w I półroczu br. na rzecz Getin Holding 5,2 mln zł dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Na Ukrainie Getin Holding wypracował zysk netto na poziomie 44,5 mln zł, co jest wynikiem o blisko o 60% lepszym w ujęciu r/r. Holding podał, że dynamiczny wzrost wyniku netto jest efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz poprawy wyników sprzedażowych.

"Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu ponownie odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS. Po raz kolejny segment Ukraina utrzymał wysoką dynamikę sprzedaży kredytowej w walucie lokalnej (+16,7% r/r). Na koniec czerwca portfel kredytowy w UAH wzrósł o 15,6% r/r. Ponadto segment znacząco zwiększył poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +38,7%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 28,9%). Idea Bank Ukraina wypłacił w kwietniu do Getin Holding dywidendę w kwocie 23,8 mln zł" - czytamy dalej.

W I poł. br. zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 8 mln zł, co oznacza ponad 97% wzrostu w ujęciu rocznym. W ciągu sześciu miesięcy Idea Bank Białoruś odnotował wzrost salda kredytowego (+5,4% w BYN) oraz depozytowego (+8,5% w BYN).

"Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład holdingu, również Idea Bank Białoruś kontynuował intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online. Udział kanałów online w sprzedaży depozytów w pierwszym półroczu br. wyniósł 45%, a kredytów 23,9%. Ponadto, umożliwiło to znaczące ograniczenie kosztów działania dzięki zmniejszeniu zasięgu placówek banku. Dzięki skutecznej realizacji założeń biznesowych, w I półroczu Idea Bank Białoruś wypłacił na rzecz holdingu 21,7 mln zł dywidendy" - czytamy także.

Idea Bank w Rumunii wypracował zysk netto na poziomie 6,4 mln zł. Holding podał, że znaczący wpływ na wynik segmentu miało wprowadzenie nowych obciążeń w postaci podatku od aktywów i wyższych kosztów składek do lokalnego BFG. Ponadto Grupa dokonała spłaty wyemitowanych przez Idea Investment (spółki zależnej Idea Banku Rumunia) obligacji o wartości 26,3 mln zł.

"Głównym projektem realizowanym przez bank w raportowanym okresie była dalsza digitalizacja i rozwój usług online. Intensywne działania sprzedażowe umożliwiły wzrost wyniku odsetkowego 7,2% (r/r) i prowizyjnego o 5,2% (r/r). Na koniec czerwca suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,3 mld zł, co oznacza wzrost o 6,7% w ujęciu rocznym" - wskazano także w komunikacie.

Holding poinformował również, że dzięki skutecznej realizacji działań związanych z głęboką restrukturyzacją i zmianą modelu biznesowego, w II kwartale br. Grupa Idea Bank SA osiągnęła zysk netto na poziomie 1 mln zł, a jednostkowy zysk netto Idea Banku wyniósł 41 mln zł. W wyniku restrukturyzacji, półroczne koszty grupy bankowej spadły o 7% w ujęciu rocznym. Obecnie prowadzone są również działania zmierzające do stopniowej odbudowy współczynnika wypłacalności. Na koniec czerwca wynosił on dla Grupy 2,11%, a dla banku 3,48%.

"Dobra sytuacja biznesowa oraz rekordowe zyski na większości rynków zagranicznych umożliwiły nam realizację ambitnych założeń polityki dywidendowej. Pozyskane środki przeznaczamy na delewarowanie biznesu poprzez systematyczną redukcję zobowiązań finansowych Holdingu. Działania te chcemy kontynuować również w nadchodzących kwartałach. Jesteśmy przekonani, iż głębokie działania restrukturyzacyjne realizowane w ramach Grupy Idea Bank Polska pozwolą na dalszą poprawę rentowności spółki i umożliwią jej stopniową odbudowę współczynników kapitałowych w oparciu między innymi o przyszłe zyski" - powiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie .

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 58,67 mln zł wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)