"Projekt ustawy wprowadza doręczenie elektroniczne, początkowo jako domyślny, ale docelowo – jako podstawowy kanał wymiany korespondencji wymagającej potwierdzenia jej nadania lub odbioru" - czytamy we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

E-doręczenie, jak wskazano, będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. "Będzie to szybki i wygodny sposób komunikowania się obywateli z urzędami" - napisano.

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. W uzasadnieniu do projektu, resort ocenia, że podstawową formą korespondencji podmiotów publicznych z obywatelami i podmiotami niepublicznymi jest nadal tradycyjny list polecony, dotychczasowe próby przejścia na elektroniczną komunikację obywateli z urzędami nie odniosły sukcesu, a wykorzystanie ePUAP jest "niesatysfakcjonujące".

Tylko 31 proc. osób w wieku 16-74 lat kontaktowało się z administracją publiczną elektronicznie - podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji, cytując dane z 2017 r.

Reklama

Celem ustawy, jak podało CIR, jest umożliwienie podmiotom publicznym "jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi czy też przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość – bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy".

Korespondencja – co do zasady – ma być nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej, "co oznacza, że taki podmiot będzie musiał posiadać adres do doręczeń elektronicznych".

Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego ma być utworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. "Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do tej bazy – zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres" - wskazało CIR.

Zaznaczono, że usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego oraz dostawców komercyjnych. "Poczta Polska (operator wyznaczony) uznana została za strategiczny filar państwa w rozwoju e-government. Zadaniem Poczty Polskiej będzie obsługa urzędowych e-doręczeń do końca 2025 r." - napisano.

Uzupełnieniem doręczenia elektronicznego, jak podano, ma być publiczna usługa hybrydowa, świadczona przez operatora wyznaczonego - jeśli nadawcą przesyłki listowej jest podmiot publiczny. "Umożliwi ona podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w domyślnej postaci elektronicznej. Natomiast osoby, które na wymianę korespondencji elektronicznej z różnych przyczyn nie będą jeszcze gotowe – dzięki usłudze hybrydowej – otrzymają możliwość odbierania tradycyjnej przesyłki listowej (np. list w postaci elektronicznej zostanie dostarczony na pocztę, ta go wydrukuje i dostarczy w postaci papierowej – zostanie to wykonane w sposób zapewniający ochronę tajemnicy pocztowej, czyli przy zachowaniu bezpieczeństwa i poufności informacji)" - wyjaśniono.

Nowa ustawa ma obowiązywać od 1 października 2020 r., z wyjątkiem pakietu regulacji, które wejdą w życie w innych terminach.

>>> Czytaj też: 2020 rok bez deficytu. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu