Capital Park rozpoczął negocjacje ws. sprzedaży Eurocentrum


Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - CP Retail BV, spółka zależna Capital Park, podpisała niewiążący list intencyjny otrzymany od międzynarodowego podmiotu zajmującego się inwestowaniem w nieruchomości komercyjne, dotyczący sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Dakota Investments, która jest właścicielem budynków biurowych w Warszawie tworzących Eurocentrum Office Complex, podała spółka. Capital Park rozpoczął negocjacje warunków sprzedaży.
"Cena i pozostałe warunki transakcji zostaną ustalone w toku negocjacji pomiędzy stronami i będą zależne od wielu czynników, w szczególności od czynników ekonomicznych oraz wyników badania prawnego, technicznego, finansowego i komercyjnego" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, spółka przewiduje, że uzgodnienie warunków transakcji może nastąpić do końca 2019 r., podano także.
Kupującemu została przyznana wyłączność na warunkach wskazanych w liście intencyjnym. Potencjalna transakcja, jeżeli zostanie uzgodniona i zrealizowana ze względu na jej przewidywaną wartość, będzie istotną transakcją dla spółki zależnej od spółki, podkreślono w informacji.
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)