Praca w stałych godzinach
Gwarantem stabilnej pracy jest stały wymiar godzin, który nie ulega zmianom. Przeważnie oscyluje od 6-8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 17. Taki przedział czasowy pozwala zaplanować dzień w ten sposób, iż mamy czas zarówno na obowiązki, jak i przyjemności. Co najważniejsze, odpoczynek nie jest zakłócany przez nagłe i niezapowiedziane zmiany czasu pracy. Ponadto, stabilizacja oznacza również możliwość uelastycznienia wymiaru wykonywanych obowiązków. W praktyce oznacza to, iż uwzględniony zostaje czas spóźnień, a ścisła pora przychodzenia i wychodzenia z zakładu pracy nie ma większego znaczenia. Najważniejsze jest zachowanie 40-godzinnego tygodnia pracy oraz wykonanie wszystkich obowiązków w należyty sposób.

Znajomość obowiązków
Jednym z elementów stabilnego zatrudnienia jest doskonała znajomość obowiązków na danym stanowisku. Oznacza ona jednocześnie bardzo dobre rozeznanie w wybranym dziale firmy, jak i całej jej strukturze. Wówczas nic nas nie zaskakuje, a dzień rozpoczynamy od stałych rytuałów. W ten sposób zyskujemy pewność skutecznej i wydajnej pracy, która może odbywać się nieprzerwanie przez cały tydzień, a nawet miesiąc. Ponadto, wykonywanie zleconych zadań następuje błyskawicznie.

Wysoki poziom samorozwoju

Stabilna praca powinna przede wszystkim zapewniać wysoki i niezmienny poziom samorozwoju. Pracodawca ułatwiający go poprzez szkolenia, kursy bądź warsztaty może mieć wówczas pewność, iż pracownik nie zrezygnuje tak łatwo ze stanowiska, dającego mu tak duże perspektywy. Sam zaś zatrudniony pracuje wydajniej i lepiej, gdyż ma świadomość drogi awansu i możliwości, jakie na niego czekają.

Możliwość korzystania z przywilejów

Przywileje to jeden z ważniejszych elementów stabilnej pracy. Przejawiają się one m.in. w pierwszeństwie urlopowej bądź koneksjach i znajomościach biznesowych. Z reguły wykształcają się wraz z rozwojem sieci kontaktów oraz stażem pracy. Nie mają jednak nic wspólnego z system premiowania, gdyż mają charakter niepisany i bardzo umowny. Niemniej, przywileje istnieją głęboko zakorzenione w środowisku pracy, ułatwiając wykonywanie obowiązków wybranym osobom i dając możliwość czerpania dodatkowych korzyści.