"Ekonomiczny boom skończył się, ale nie oznacza to jeszcze, że wkraczamy w recesję" - stwierdziła Ylva Heden Westerdahl, szefowa prognoz Szwedzkiego Narodowego Instytutu Badań Ekonomicznych (Koniunkturinstitutet).

Według szacunków badaczy instytutu PKB w Szwecji za 2019 rok osiągnie 1,2 proc., a w 2020 roku spadnie do 1,1 proc. W 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 2,3 proc.

W opinii ekonomistów na osłabienie szwedzkiej gospodarki, która jest silnie uzależniona od eksportu, wpływ mają międzynarodowe konflikty handlowe (wprowadzanie ceł) oraz niepewność związana z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dodatkowo, jak wskazują autorzy raportu, w Szwecji zaczęły spadać nakłady na inwestycje. "Lekko ekspansywna polityka fiskalna przyczyni się do wzrostu popytu w przyszłym roku, ale bezrobocie nadal będzie rosło" - przewidują eksperci.

Według prognozy w tym roku stopa bezrobocia w Szwecji ma wynieść 6,7 proc., w 2020 roku - 7,1 proc., a w 2021 roku - 7,2 proc.

Oczekuje się, że w związku ze słabymi danymi makroekonomicznymi inflacja w 2019 oraz 2020 roku będzie niższa od prognozowanego przez Szwedzki Bank Narodowy poziomu 2 proc. Według badaczy w tych latach ujemne stopy procentowe pozostaną bez zmian.

Prognoza Szwedzkiego Narodowego Instytutu Badań Ekonomicznych, który podlega rządowi Szwecji, została oparta na założeniu, że nie dojedzie do dalszej eskalacji konfliktu handlowego na świecie, a Wielka Brytania opuści UE w sposób uregulowany.

Jeszcze bardziej pesymistycznie przyszłość gospodarki Szwecji ocenili analitycy skandynawskiego banku Handelsbanken, obniżając swoje prognozy z sierpnia. Według nich w 2019 roku PKB Szwecji wyniesie jedynie 1,1 proc., a w 2020 spadnie do 0,8 proc. "Gospodarka hamuje szybciej, niż zakładano, przede wszystkim w sektorze przemysłowym" - podkreślono w raporcie.

>>> Czytaj też: Polska w pierwszej dziesiątce państw z największym wzrostem cen mieszkań w UE