Play zamierza ustanowić program emisji obligacji do 2 mld zł


Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Rada dyrektorów Play Communications lub spółka zależna P4, zamierza ustanowić program emisji obligacji, w ramach którego emitent będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach programu i niewykupionych obligacji w wysokości do 2 mld zł, podał Play.
"Emisje zdematerializowanych obligacji na okaziciela, denominowanych w złotych, z zapadalnością od 1 roku do 7 lat (włącznie) […] będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i/lub BondSpot" – czytamy w komunikacie.
W związku z zamiarem ustanowienia programu, powołane zostały Santander Bank Polska oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski do pełnienia funkcji współprowadzących księgę popytu i współorganizatorów programu, podano także.
"Ostateczna decyzja dotycząca ustanowienia programu, jego warunki oraz decyzja w sprawie emisji obligacji w ramach programu zostaną zatwierdzone odpowiednimi zgodami korporacyjnymi i będą uzależnione od warunków rynkowych" – czytamy dalej.
Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.
(ISBnews)