Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjęła uchwałę dotyczącą powołania Aleksandry Agatowskiej w skład zarządu, powierzając jej pełnienie funkcji członka zarządu PZU, podała spółka.

"Powołanie następuje z dniem 24 października 2019 r. na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022" – czytamy w komunikacie.

Aleksandra Agatowska z Grupą PZU związana od marca 2016 roku - jako członek zarządu PZU Życie oraz dyrektor Grupy w PZU.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)