Wing złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia większościowego akcjonariusza Echo


Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Wing IHC złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Lisala - większościowym akcjonariuszem spółki Echo Investment, podał Urząd.
Wniosek wpłynął 31 października, sprawa jest w toku.
"Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia wyłącznej kontroli przez Wing IHC Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry nad spółką Lisala sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. […] Lisala jest większościowym akcjonariuszem spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, która stoi na czele grupy kapitałowej Echo Investment, będącej deweloperem i inwestorem w sektorze nieruchomości w Polsce" - czytamy w informacji.
Wing jest spółką z Grupy Wing, jednej z największych, prywatnych grup kapitałowych działających w sektorze nieruchomości na Węgrzech, specjalizującą się w szerokim spektrum usług związanych z rynkiem nieruchomości, podano także.
W połowie października br. Echo poinformowało, że Echo Partners B.V. zawarło wstępną umowę sprzedaży na rzecz Wing IHC 100% udziałów w kapitale zakładowym Lisala sp. z o.o., która jest właścicielem 55,96% kapitału zakładowego Echo Investment.
Echo podało wówczas także, że Wing zamierza kontynuować rozwój spółki zgodnie ze "Strategią rentownego wzrostu" ogłoszoną w 2016 r. Jednocześnie podkreśliło, że Wing jest długoterminowym, regionalnym, strategicznym inwestorem i dostrzega potencjał spółki.
Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.
(ISBnews)