Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Grupa Stalprodukt miała 35,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2019 r., podała spółka.
"Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:
1. skonsolidowanego zysku operacyjnego, który za III kwartał 2019 r. wyniósł 50 456 tys. zł (w porównaniu do kwoty 83 822 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z III kwartału 2017 i 2018 roku),
2. skonsolidowanego zysku netto, który za III kwartał 2019 r. wyniósł 35 707 tys. zł (w porównaniu do kwoty 66 728 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z III kwartału 2017 i 2018 roku)" - czytamy w komunikacie.
Na spadek skonsolidowanych wyników w stosunku do średniej z 2 ostatnich lat wpłynęły następujące czynniki:
- pogorszenie wyników w Segmencie Profili, spowodowane niekorzystnymi relacjami cen wyrobów wsadowych do cen wyrobów gotowych oraz spadkiem popytu na wyroby Segmentu,
- słabszy wynik w Segmencie Cynku, spowodowany spadkiem ceny cynku w stosunku do porównywalnych kwartałów 2017 r. i 2018 r.,
- wzrost kosztów energii, wymieniono w informacji.
Zarząd spółki podkreślił także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku zostanie podany do publicznej wiadomości 15 listopada br.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)