KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego mBanku do 3,62 pkt proc.Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez mBank na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 3,62 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas mBank utrzymywał ten bufor na poziomie 4,18 pkt proc.

Komisja wskazała, że łączny współczynnik kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,71 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,02 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I).

"Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 21 ustawy - Prawo bankowe, ma moc ostatecznej decyzji administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu" - czytamy w komunikacie.

Dotychczas mBank w ujęciu jednostkowym utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 4,18 pkt proc., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 3,14 pkt proc.) oraz w co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiadało 2,34 pkt proc.).

Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, podsumowano.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)