Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Cloud Technologies odnotowało 0,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,6 mln zł wobec 1,04 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła +0,3 mln zł wobec -0,7 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,06 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 10,2 mln zł rok wcześniej.

Był to trzeci z rzędu kwartał systematycznej poprawy wyników, podkreśliła spółka.

"W trzecim kwartale poprawiliśmy przychody i po raz pierwszy od pięciu kwartałów wypracowaliśmy pozytywną EBITDA i zysk netto. Pomimo niekorzystnej sezonowości był to kolejny kwartał systematycznej poprawy naszych wyników po wyraźnym dołku w pierwszym kwartale tego roku. Pozytywne efekty przeprowadzonej transformacji biznesu już teraz są widoczne w strukturze przychodów i w zdywersyfikowanym, dostosowanym do obecnych realiów rynku portfelu odbiorców, jak również w osiągniętych parametrach finansowych" - powiedział prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

"Mamy pozytywny cashflow operacyjny i stabilny poziom gotówki. Dzięki istotnym wpływom z tytułu należności, w tym roku zrealizowaliśmy też kilka bardzo znaczących inwestycji, na które wydaliśmy łącznie prawie 26 mln zł. Najważniejszą był zakup licencji na platformę DSP, który umożliwił nam dynamiczny wzrost liczby przetwarzanych danych" - dodał prezes.

W III kw. br. dynamicznie wzrosły przychody ze sprzedaży do brokerów powierzchni reklamowych (wzrost o 107,5%), głównie z powodu polepszenia koniunktury na rynku reklamowym. Ta część działalności charakteryzuje się niską marżowością i tym samym małym wpływem na wyniki grupy, podano w komunikacie.

"Najbardziej rentownym obszarem działalności i kluczowym strategicznym kierunkiem dalszego rozwoju grupy są przychody ze sprzedaży danych i technologii, które wzrosły o 48,8% r/r. Na wielkość osiągniętych przychodów pozytywnie wpłynęły także wyższe o 19,9% przychody ze sprzedaży do klientów bezpośrednich, nieznacznie spadły natomiast przychody od agencji reklamowych (spadek o 2,8% r/r). Łączne przychody z obu tych grup klientów wyniosły 3,8 mln zł i był to najlepszy pod tym względem kwartał od II kwartału 2018 r." - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 3,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 30,14 mln zł w porównaniu z 33,25 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła -0,9 mln zł wobec +2,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 0,7 mln zł wobec 1,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się Big Data marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)