Impel miał 6,79 mln zł zysku netto, 34,27 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.


Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Impel odnotował 6,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,42 mln zł wobec 17,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 34,27 mln zł wobec 29,57 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez przychodów z dotacji) sięgnęły 550,6 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 541,26 mln zł rok wcześniej.
"Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w III kwartale 2019 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 380 718 tys. zł, co oznacza wzrost o 14 154 tys. zł, tj. o 3,9% w stosunku do III kwartału 2018 roku. Na taki poziom przychodów wpływ miały waloryzacja kontraktów na skutek zwiększenia płacy minimalnej, pozyskanie kotraktu Jeronimo Martins, a także rezygnacja z usługi dozoru elektronicznego" - czytamy w raporcie.
Segment Industrial Services uzyskał w III kw. przychody ze sprzedaży na poziomie 87 650 tys. zł, co stanowi przyrost o 12,4%. Wzrost sprzedaży wynikał ze zwiększenia zakresu prac dla projektu światłowodowego, a także z rozwijania oferty w zakresie realizacji wysoko specjalizowanych usług, takich jak usługi czyszczenia przemysłowego oraz zintegrowana obsługa nieruchomości.
"Segment Digital Services & Business Process Outsourcing uzyskał w III kwartale 2019 roku przychody na poziomie 82 234 tys. zł, co oznacza ich spadek o 14 457 mln w stosunku do III kwartału 2018 roku. Spadek przychodów jest następstwem zmiany ustawy dotyczącej pracy tymczasowej ograniczającej ją do 18 miesięcy. Po tym okresie pracownicy są przejęci przez dotychczasowych klientów" - czytamy dalej.
W I-III kw. 2019 r. spółka miała 13,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1624,07 mln zł w porównaniu z 1589,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 13,92 mln zł wobec 10,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)