Alior Bank otrzyma wsparcie BFG na restrukturyzację SKOK JaworznoWarszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia 110 mln zł wsparcia Alior Bankowi na rzecz działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Jaworzno" w procesie jej restrukturyzacji, podał BFG.

Wsparcie będzie udzielone w formie "dotacji w kwocie 110 mln zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów przejmowanej kasy oraz gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, zakładającej udział BFG w przychodach z praw majątkowych objętych gwarancją", podano w komunikacie.

W styczniu 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno przez Alior Bank. Komisja podkreśliła, że przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Jaworzno.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)