Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do straty netto za III kwartał, wahały się od 86 mln zł do 61,3 mln zł.

Po opublikowaniu przez PAP Biznes konsensusu Getin Noble Bank poinformował 18 listopada, że utworzy rezerwy na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie. Rezerwa wyniesie łącznie 24,6 mln zł brutto. Rezerwa pomniejszy wynik finansowy w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym w sposób następujący: pomniejszy wynik odsetkowy o łączną kwotę 12,0 mln zł oraz powiększy pozostałe koszty operacyjne o kwotę 12,6 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale spadł rdr o 16 proc. do 263 mln zł. Analitycy spodziewali się, że wyniesie on 256,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 243,4-262,9 mln zł).

Wynik z prowizji w trzecim kwartale 2019 roku spadł o 34 proc., do 20 mln zł i był prawie 12 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 22,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 19,5 mln zł do 25 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 135,4 mln zł. Rynek spodziewał się odpisów na poziomie 125,8 mln zł.