W budżecie państwa na koniec października br. odnotowano deficyt w wysokości 3,2 mld zł, tj. 11,2% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu.

"W okresie styczeń - październik 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 332,9 mld zł i były wyższe o 23,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - październik 2018 r. o ok. 20,1 mld zł" - czytamy w komunikacie.
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 6,3 proc. r/r (tj. ok. 8,9 mld zł),

- dochody z podatku PIT były wyższe o 12,3 proc. r/r (tj. ok. 5,9 mld zł),

- dochody z podatku CIT były wyższe o 18,0 proc. r/r (tj. ok. 5,2 mld zł),

Reklama

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,2 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),

- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,2 proc. r/r (tj. ok. 0,2 mld zł).

W okresie styczeń - październik 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 27,3 mld zł i było wyższe o ok. 3,3 mld zł (tj. 13,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - październik 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2019 r. wyniosło 336,1 mld zł, tj. 80,7 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (302,9 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 33,1 mld zł, tj. 10,9 proc., głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 12,1 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 5,3 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,5 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 3,1 mld zł r/r w związku z rozkładem płatności w ciągu roku, podano także.

Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły 332,89 mld zł w okresie styczeń-październik br., co stanowiło 85,9 proc. rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 97,8 proc. (34,02 mld zł), a od osób fizycznych (PIT) - w 83,9 proc. (53,97 mld zł).

W zakresie podatków pośrednich, wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po dziesięciu miesiącach br. 59,33 mld zł, co stanowiło 81,3 proc. rocznego planu.

Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 3,89 mld zł, tj. 85,6 proc. planu.

Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 304,54 mld zł, czyli 84,7 proc. planu na cały 2019 r.

Dochody niepodatkowe w ciągu dziesięciu miesięcy br. wyniosły 27,34 mld zł, co oznacza realizację 106 proc. planu, w tym dochody z cła sięgnęły 3,74 mld zł (89,3 proc. planu).

>>> Czytaj też: Spadek dochodów i wzrost wydatków uderzą w obywateli. Samorządy winią rząd