Wskaźnik czasu trwania życia zawodowego to przewidywana liczba lat aktywności na rynku pracy dzisiejszych 15-latków w ciągu całego swojego życia. Wśród państw Unii Europejskiej liderem pod tym względem jest Szwecja. Według danych Eurostatu młodzi Szwedzi będą aktywni zawodowo blisko 42 lata (41,9). Tuż za nimi, ze wskaźnikiem na poziomie 40,5 lat, znajdują się Holendrzy. Natomiast najkrócej aktywni na rynku pracy będą Włosi. W 2018 r. przewidywany czas życia zawodowego pracowników na Półwyspie Apenińskim wynosił niecałe 32 lata (31,8).

Prognozowany czas aktywności zawodowej dla polskich 15-latków wynosił w ubiegłym roku 33,5 roku, co plasuje nas wśród państw, w których pracuje się najkrócej. Za nami znalazły się Belgia (ze wskaźnikiem na poziomie 33,2), Bułgaria (33,1), Grecja (32,9), Chorwacja (32,4) oraz unijny rekordzista - Włochy.

>>> Czytaj też: Emerytury w 2080 roku mają wynosić 21 tys. zł. ZUS: To równowartość dzisiejszych 4,5 tys. zł

W większości państw Unii Europejskiej, z wyjątkiem Litwy, wskaźnik aktywności zawodowej dla kobiet jest niższy niż w przypadku mężczyzn. W 2018 r. na poziomie całej Wspólnoty panowie pracowali o niecałe 5 lat dłużej od pań. Pod względem przepracowanych lat równość płci na rynku pracy najbardziej widoczna jest w krajach bałtyckich. Na Litwie to panie pracowały dłużej (w 2018 r. było to 0,2 roku), podczas gdy na Łotwie wskaźnik dla obu płci był taki sam. Największą dysproporcję dane Eurostatu pokazują w przypadku Malty, gdzie mężczyźni są aktywni zawodowo ponad 10 lat (10,6) dłużej od kobiet.

W Polsce według szacunków Eurostatu mężczyźni, którzy dziś mają piętnaście lat, będą pracować ponad 36 lat (36,1), podczas gdy kobiety niecałe 31 lat (30,7), czyli o 5,4 lat krócej.