W Polsce może być nawet 1,5 mln kobiet uzależnionych od alkoholu lub tzw. pijących szkodliwie – wynika z zaprezentowanych na czwartkowej konferencji "Mistrzynie kamuflażu – jak piją współczesne Polki?" szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Spotkanie "Mistrzynie kamuflażu – jak piją współczesne Polki?" odbyło się w ramach warszawskiej kampanii społeczno-edukacyjnej "#Mamkontrolę nad alkoholem", związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Ma ona zwiększyć wiedzę i świadomość społeczną mieszkańców stolicy na temat skutków nadużywania alkoholu oraz dostarczyć informacji, jaką pomoc i gdzie mogą uzyskać osoby zagrożone lub dotknięte problemem uzależnienia od alkoholu.

Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) kobiet uzależnionych i tzw. pijących szkodliwie może być w Polsce nawet ponad 1,5 mln, a zmiany obyczajowe wskazują, że ich liczba wrośnie.

Reklama

Specjalista psychoterapii uzależnień Adam Kłodecki podkreślił w rozmowie z PAP, że wyraźny wzrost konsumpcji alkoholu widać wśród młodych Polek mieszkających w dużych miastach. Jego zdaniem może to wynikać z aktywności kobiet, które podejmują zadania obciążone dużym stresem.

"To często są obowiązki domowe, a też zawodowe – kobiety coraz częściej pełnią odpowiedzialne, obciążające psychicznie funkcje" – zauważył Kłodecki.

Zwrócił również uwagę, że istnieje też model funkcjonowania w dużych korporacjach, który zakłada, że najlepiej odstresować się alkoholem. Dodał, że sprzyjają temu częste spotkania firmowe.

"Ale kobiety piją również indywidualnie w domu, np. w ramach +nagrody+ po ciężkim dniu" – przekonywał. Dodał, że spożywanie alkoholu w taki sposób bardzo często i bardzo łatwo prowadzi do uzależnienia.

Adam Kłodecki powiedział też, że jest kilka sygnałów, które należy brać pod uwagę, aby zauważyć, że spożywanie alkoholu to już nie jest zabawa, lecz bardziej problem. Jego zdaniem jednym z takich sygnałów są nieudane próby odstawienia picia, nawet kilkudniowe. "Innym sygnałem jest zaniedbywanie swoich zainteresowań na rzecz alkoholu" – dodał.

"Sygnały są też często zdrowotne. Złe wyniki badań, pogarszający się stan wątroby, to wszystko są oznaki wskazujące, że pora ograniczyć spożywanie alkoholu. Kobiety też często dostrzegają pogorszenie się wyglądu – widzą, że są spuchnięte i to też jest bodziec do odstawienia alkoholu" – przekonywał Kłodecki.

Podkreślił, że jest wielu specjalistów, którzy pomagają kobietom tracącym przez alkohol kontrolę nad swoim życiem.

"Jeśli ktoś zauważy, wyczuje, że alkohol jest czymś, co – mówiąc nieco górnolotnie – odbiera wolność, to może albo samodzielnie próbować ograniczyć spożywanie, albo zgłosić się do specjalisty i tam szukać wsparcia" – wskazał ekspert.

Zaznaczył, że kobiety często wstydzą się takich problemów. "Wówczas można anonimowo zadzwonić na telefon zaufania i skonsultować, na jakim etapie problemu alkoholowego ktoś się znajduje" – powiedział. Dodał, że taka rozmowa może też pomóc w "rozbrojeniu wstydu przed zgłoszeniem się do poradni".

"W większych i w mniejszych miastach najbardziej dostępne są poradnie terapii uzależnienia i współuzależnienia, gdzie można zasięgnąć pomocy u specjalistów i z nimi zdiagnozować problem" – przekonywał psycholog.

Dodał, że specjaliści pomagają odnaleźć problem nie tylko ten dotyczący uzależnienia, ale również odnaleźć przyczyny pojawienia się tego problemu w życiu osoby uzależnionej.

Kampanię "#Mamkontrolę nad alkoholem" realizuje Fundacja Zwalcz Nudę. Współfinansuje ją m.st. Warszawa.

>>> Czytaj też: Komisja Europejska wytyka słabości polskiemu systemowi ochrony zdrowia