Na czwartkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,6 proc. do 2.169,09 pkt., WIG zniżkował 0,3 proc. do 57.669,94 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,03 proc. do 3.784,19 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł 0,5 proc. do 11.704,51 pkt.

Wśród indeksów sektorowych zwracał uwagę spadek indeksu WIG-banki – o 1,5 proc.

Kursy spółek z sektora bankowego zniżkowały po tym, gdy na rynek tuż po otwarciu napłynęła informacja, że Sąd Najwyższy (SN) uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy i przekazał ją do ponownego rozpoznania, głównie ze względu na konieczność uwzględnienia dotychczasowego orzecznictwa, w tym orzeczeń TSUE.

W komunikacie SN napisano, że sąd drugiej instancji ma wziąć pod uwagę możliwość utrzymania w mocy zawartej umowy kredytu, z jednoczesnym wyeliminowaniem z niej klauzul waloryzacyjnych jako niedozwolonych postanowień umownych. Mogłoby to wiązać się z uznaniem przez sąd kredytu w złotych, ale oprocentowanym w oparciu o stopę LIBOR.

Obroty na GPW wyniosły 477 mln zł, z czego 413 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania poniżej środowego zamknięcia, po czym wszedł w fazę spadkową. Tuż po godz. 11.00 indeks ustanowił sesyjne minimum, a następnie rozpoczął powolne odrabianie strat z początku notowań, lecz mimo tego zakończył dzień pod kreską.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował zróżnicowany obraz – najsilniej wzrosły akcje w Turcji, gdzie BIST100 odnotował 1,2 proc. zwyżkę. Dla odmiany niewielkie spadki miały miejsce w Czechach i Rosji.

DAX spadł 0,38 proc., a sesja w Stanach Zjednoczonych nie odbyła się ze względu na Święto Dziękczynienia.

W piątek sesja w USA będzie krótsza z powodu Czarnego Piątku (do godz. 19.00 czasu polskiego).

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Santander Bank Polska – o 3,0 proc., PKO BP – o 2,9 proc. i Alior Bank - o 2,9 proc. Spadł również kurs Dino Polska – o 0,2 proc.

Podczas czwartkowych notowań Dino Polska podało w komunikacie prasowym, że zainstaluje do 2021 roku panele fotowoltaiczne na dachach 400 marketów w Polsce (na 1.113 marketów posiadanych na koniec września) - łączna moc zainstalowanych paneli ma sięgnąć ok. 14 megawatów.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Cyfrowy Polsat – o 1,4 proc., Pekao – o 1,2 proc. i Play – o 1,1 proc.

Cyfrowy Polsat poinformował w środę wieczorem, że zawarł z wybranymi polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi umowę dodatkowego kredytu, która przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego w wysokości 1 mld zł - kredyt ma być spłacony jednorazowo w dacie ostatecznej spłaty, czyli 31 marca 2023 roku.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje BoomBit – spadek o 20,0 proc., Banku Millennium – o 3,7 proc. i Compu – o 3,6 proc.

BoomBit podał przed rozpoczęciem czwartkowych notowań, że strata netto w trzecim kwartale 2019 roku wyniosła 1,5 mln zł wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej.

Podczas konferencji prasowej w trakcie sesji przedstawiciele spółki poinformowali, że spodziewają się istotnej poprawy przepływów pieniężnych w pierwszym kwartale 2020 roku, ze względu na oszczędności kosztowe oraz przychody z nowych gier - firma szacuje, że jej wydatki marketingowe w listopadzie będą wyższe niż w październiku, nie planuje zmniejszania ich również w grudniu.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje MFO – wzrost o 20,1 proc., Workservice – o 13,2 proc., Forte – o 7,8 proc., Livechatu – o 6,0 proc., Amiki – o 5,8 proc. Zwyżkowały również kursy – Ceramiki Nowa Gala – o 4,2 proc. i Boryszewa – o 2,1 proc.

MFO w czwartek rano podała w raporcie, że w III kw. 2019 r. miała 7,9 mln zł zysku netto wobec 3,8 mln zł rok wcześniej.

LiveChat po środowej sesji podał, że w III kw. miał 16,4 mln zł zysku netto (8,4 proc powyżej konsensusu). Spółka poinformowała, że zarząd zwróci się do rady nadzorczej z wnioskiem o wypłatę 60 gr zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Prezes w wywiadzie dla PAP Biznes zapowiedział, że spółka chce rosnąć szybciej niż do tej pory.

W trakcie czwartkowej sesji Amica przedstawiła aktualizację strategii do 2023 roku – zakłada ona m.in. przeznaczanie na dywidendę co roku do 35 proc. zysku netto, wzrost EBITDA do 330 mln zł i utrzymanie współczynnika dług netto/EBITDA poniżej 2x.

Po zakończeniu środowej sesji Cerrad wezwał do sprzedaży 10.039.890 akcji Ceramiki Nowa Gala po 0,75 zł za akcję - akcje objęte wezwaniem stanowią 21,41 proc. kapitału zakładowego spółki

Boryszew w czwartek rano poinformował, że podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Impexmetalu szwedzkiej spółce Gränges AB - cena sprzedaży określona ma być w oparciu o korektę wartości przedsiębiorstwa spółki, uzgodnionej na 938 mln zł.